Centos 6 Servis Komutları Nasıl Kullanılır ?

cdAna dizine döner.
cd ..Bir önceki dizine döner.
Hostname Host ismini gösterir.
uptimeSunucunun açık kaldığı süre bilgisini verir.
locateSunucu arama yapmanızı sağlar. örnek: locate Plesk
lsBulunduğunuz dizindeki dosyaları görüntüler.
df -hSunucu üzerindeki disk alanlarını gösterir.
clearEkrandaki yazıları temizler.
historySistem aktif olduğundan itibaren çalıştırdığınız komutları listeler.
mkdirBulunduğunuz dizine klasör oluşturur.
rmDosya silmeye yarar.
rm -rf DosyaadıÜstteki kod çalışmazsa silme komutu.
yum removeProgram kaldırmaya yarar.
unzip dosyaadı.zipsıkıştırılmış zip çıkartır.
tar xvzf dosyaadı.tar.gzsıkıştırılmış tar.gz çıkartır.
unrar e dosyaadı.rarsıkıştırılmış rar çıkartır.
nano/etc/sysconfing/network-scpripts/ifcfg-eth0 Networku acıp kapatmak için onboot yes olacak.
nano /etc/sysconfig/selinuxSelinux’u kapatmaya yarar.
tcpdumpSunucu içinden gelen trafiği gösterir.
service network restartNetwork servislerini resetler.
service mysqld restartMysql servisini resetler.
service httpd restart Apache servisini resetler.
service qmail restart Mail servisini resetler.
service nginx restartNginx servislerini resetler.
top -cİşlemci ram kullanımı gösterir.
du -h --max-depth=1 Bulunduğunuz dizindeki dosya boyutlarını gösterir.
date -s 12:01Saat ayarları yapılandırmasını yapar.
nano /etc/ssh/sshd_configSSH portunu gösterir.
service iptables stopFirewall kapatır.
/var/qmail/bin/qmail-qstatMail kuyruğunu gösterir.
İfconfig İp bilgilerini gösterir.
iptables -A INPUT -s "İp Adresi" -j DROPip banlar
iptables -X INPUT -s "İp Adresi" -j DROP ip ban kaldırır.
cat /etc/redhat-release
 centos version görüntüleme.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Press ESC to close