Apache 2 AH01630: client denied by server configuration Hatası Nasıl Çözülür ?

Apache 2.4 güncellemesi ile birlikte kurulum sonrasında AH01630 kodlu bir hata çıktısı almaktayız. Bu hata istek yetkilendirmesinden kaynaklanan temel bir hatadır. Hatanın çıktısı aşağıdaki gibidir.

Apache 2 AH01630: client denied by server configuration

Yukarıdaki gibi hata çıktısı olan apachenin çözümü çok basittir. Problemin temel sebebi klasör görüntüleme yetkisinden kaynaklandığı için hata aldığımız dizinin yetkilerini yükseltmemiz yeterlidir.

Apache yapılandırma dosyamız olan httpd.conf üzerinde ilgili dizine yetki vermek için aşağıdaki kod betiğini kullanıyoruz.

<Directory /home/narin/lamp/app/>
Require all granted
</Directory>

Biz /home/narin/lamp/app/ dizinimizde bu hata ile karşılaştığımız için ilgili dizinimize Require all granted komutu ile yetki veriyoruz. Artık Apache 2.4 üzerinde karşımıza AH01630: client denied by server configuration hatası çıkmayacaktır.

Comments (3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Press ESC to close